Hvad er en FSC®-certificering?

Forest Stewardship Councils® certifikat er markedets stærkeste certifikat, både hvad angår standarder og udbredelse som CoC-certifikat. Standarden er international og giver fuld dokumentation for både lovlighed og bæredygtighed. Et FSC-certifikat er altid verificeret af en uafhængig 3. part.  

CoC - Sporbarhedscertifikat, som alle handelsvirksomheder og producenter skal have. CoC-certificatet skal være ledsaget af en kode, f.eks. SW-CoC-000931. 

FSC Claim (FSC 100%, FSC MIX) angiver om produktet er 100% FSC-certificeret eller består af en vis andel FSC 100% og en vis andel FSC CW (FSC Controlled Wood). Dette skal tydeligt fremgå af fakturaen sammen med CoC-koden. 

 

Sådan køber du FSC-træ


SPECIFICÉR FSC-certifikat i din forespørgsel
TJEK din leverandørs FSC CoC-kode og FSC-claim
VERIFICÉR gyldighed på info.fsc.org
 
Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at en importør er CoC-certificeret. Træet skal desuden specifikt tilbydes og faktureres som værende FSC-certificeret.
 
Med ovenstående certifikater lever træet op til de krav om lovlighed, sporbarhed og bæredygtighed, som er opstillet i Miljøministeriets Vejledning for Offentligt Indkøb af Træ.

Gå til vores sortiment her.